Zonnatura

Zonnatura werd in 1954 opgericht door Willem Smits. De kruidkundige genoot toen grote bekendheid door zijn enorme kennis van kruiden. Hij geloofde in de kracht van de natuur en vond dat voeding zo min mogelijk bewerkt moest zijn. Een filosofie waar Zonnatura al meer dan 60 jaar trouw aan is.